регистр. по ДДС в друга държава членка

Ако бълг.фирма, рег.по ДДС извършва дейност на терит. на др.държава членка,с място на изпълнение по чл.17/1/ трябва ли да се регистрира по ДДС в тази държава при достигане на съответния праг или това се отнася само за дистанционните продажби?

7 Comments

 1. Отговор mahriman

  В такъв случай, как ще се отразят в дневниците
  фактурите за доставка и продажба след като ставката за ддс ще е различна от тази в България? В кои колони?

 2. Отговор mahriman

  Значи фактурите за доставка и продажба ще бъдат
  без ддс. Аз мислех, че ще трябва да начислявам след като има регистрация.
  Много Ви благодаря.

 3. Отговор ЗДДС Инфо ЕООД

  За доставките с място на изпълнение извън територията на страната не следва да се начислява данък (чл. 86, ал. 3 от закона).
  Начисляването на данък за въпросните доставки ще става съгласно законодателството на съответната държава членка, в която също сте регистрирани за целите на ДДС (издаване на фактура, начисляване на данък и всички останали разпоредби, аналогични на разпоредбите от нашия закон).

 4. Отговор mahriman

  Да де, едната част от нещата ми е ясна.Въпросът ми беше точно за тези фактури, които ще бъдат с ддс на другата държава от доставчика и нашите за продажба с ддс как ще влязат в дневника, след като програмата изчислява автоматочно 20 % ддс.
  Извинявам се ако ви досаждам, но не мога да си представя как ще стане технически.

 5. Отговор ЗДДС Инфо ЕООД

  В дневник продажби ще влезе само фактурата за доставката, издадена на основание действащият в България закон, т.е. тази без данък.

Вашият коментар

Email: