Услуги от САЩ-ДДС

Трябва ли да се самоначисляваме за платена такса за участие в семинар/конференция в САЩ.Условието,съгл.новите промени от 2011,че мястото на услугата във връзка с образователните услуги е там,където е устонавен получателят,важи ли при доставчик от трета страна,извън ЕС.Ние се дан.задължено лице,регистрирано по ДДС.

5 Comments

 1. Отговор G.G.

  В нашия случай сме определили мястото на доставка на услугата по чл.21,ал.2 от Закона,т.е.където е установен получателят.Има ли значение за самоначисляването откъде ни окзват услугата-САЩ или ЕС?

 2. Отговор ЗДДС Инфо ЕООД

  Не. От значение е статусът на доставчика (данъчно задължено лице или не) и дали се счита за установен на територията на България, а не местоположението му (в или извън ЕС).
  Относно определянето на мястото на изпълнение на доставка на услуга – има и изключения от правилото на чл. 21, ал. 2.

 3. Отговор G.G.

  ДЗЛ е доставчикът.Нали всяко лице,което извършва нез.икономическа дейност е такова.Може ли таксата за участие в семинар да се тълкува като „услуга като осигуряване на достъп до образователни събития“и така да попадне в изключенията на чл.21 ал.2?

 4. Отговор ЗДДС Инфо ЕООД

  Нека ценим времето си взаимно.
  Мнение по този въпрос е изразено в самото начало.

Вашият коментар

Email: