доставка услуга от чфл

Имаме договор за техническа услуга с ЧФЛ. Доходът ще бъде обложен с оконч. данък по ЗДДФЛ. Ще се подаде и декл. по чл.55 от ЗДДФЛ. Въпросът ми е : Имаме ли задължение да си самоначислим ДДС по ЗДДС?

1 коментар

Вашият коментар

Email: