ДДС при продажба на автомобил

Моля за отговор – при продажба на автомобил на фирма от Македония трябва ли да начислим ДДС във фактурата.Сделката ще се изповядва в България.

1 коментар

  1. Отговор ЗДДС Инфо ЕООД

    Вижте чл. 28 от закона относно приложимата ставка за облагане, в случай че са изпълнени посочените условия.

Вашият коментар

Email: