услуга-труд от физическо лице ( румънец)

Фирма , регистрирана в България и по ДДС ,извършва услуга с труд в Белгия.За целта използва труда на самонаети физ. лица ( румънци) , които издават фактури за това без ДДС .Трябва ли да си самоначислим ДДС с протокол и как да го отразим в дневниците?На по-следващ етап ние ще издаваме фактура за целия труд на белгийска фирма по ДДС .

1 коментар

  1. Отговор ЗДДС Инфо ЕООД

    Не става ясно естеството на получаваните от Вас услуги, а то е от значение за определяне на мястото на изпълнение на доставката.
    В случай, че мястото на изпълнение е на територията на България по смисъла на закона, то данъкът по доставката е дължим от Вас в качеството Ви на получател на услугата.
    Ако мястото на изпълнение по смисъла на закона е извън територията на страната няма изискуемост на данъка по доставката тук.

Вашият коментар

Email: