ДДС при плащане на членски внос

Здравейте,

Като адвокатско дружество /регистрирано по ДДС/ имаме сключен договор с адвокатско съдружие в Белгия за адвокатска взаимопомощ и обмяна на клиенти.На дружеството годишно дължим членски внос. Фактурите, които ни изпращат са без начислено ДДС. Длъжни ли сме да си самоначислим ДДС и ако не сме- трябва ли да издадем протокол по чл.117 /чл.81, ал.6 от ППЗДДС/

1 коментар

  1. Отговор ЗДДС Инфо ЕООД

    Здравейте,
    от информацията, която предоставяте – би следвало да се самообложите на основание чл. 82, ал. 2, т. 3 от закона.

Вашият коментар

Email: