VIES

Здравейте,
нещо съвсем се обърках с това място на изпълнение. Нашата фирма е регистрирана по чл 97а. Издаваме фактура за извършена услуга на клон на американска компания в Обединеното кралство. Не начисляваме ДДС на основание чл 113, ал.9. На фактурата е изписан адреса на фирмата в Обединеното кралство и рег. № на фирмата в САЩ. Услугата е реално извършена за клона в Обединеното кралство. Клонът няма VAT номер. Според мен трябва да се третира като услуга към трета страна и да не се включва във VIES – то няма и как след като фирмата няма VAT. Правилно ли разсъждавам? Благодаря.

1 коментар

  1. Отговор ЗДДС Инфо ЕООД

    Здравейте,
    съгласно разпоредбите на чл. 21, ал. 2 от закона мястото на изпълнение на извършваната от Вас услуга е на територията на Обединеното кралство, и данъкът по доставката е дължим от получателя там.
    Правилно сте се ориентирали относно неподаването на VIES декларация – такава се подава само когато получателят е регистрирано за целите на облагане с ДДС лице (чл. 117, ал. 2 от правилника за прилагане на закона).

Вашият коментар

Email: