Фактура за лихва по договор за кредит от чуждестранно лице

Получател сме по фактура за лихва по договор за заем, сключен между българско юридическо лице (ООД) и чуждестранно юридическо лице (Австрия), което е кредитор и собственик на капитала на българското дружество. Въпросът ми е : фактурата за лихвата по договора за заем трябва да я включа в ДДС покупки като освободена доставка? Не следва да се издават протоколи нали?

1 коментар

  1. Отговор ЗДДС Инфо ЕООД

    Здравейте, нямате задължение да отразявате получената фактура в дневниците. Правилно сте се ориентирали, че не следва да се издават протоколи, тъй като услугата е освободена по смисъла на закона и е извън обхвата на чл. 82, ал. 2.

Вашият коментар

Email: