СМР в Белгия

Здравейте. Фирмата ни извършва СМР на сграда в Белгия. На основание чл. 21 ал. 4 начислявам ддс с нулева ставка. Ще има обаче друга БГ фирма, която ще извърши част от СМР като наш подизпълнител. Мисля, че те трябва да ни издадат също фактура без начислено ДДС, тъй като мястото на изпълнение е Белгия. Аз трябва да издам протокол по чл. 117,с който да си самоначисля ДДС и да включа в дневника за покупки и за продажби. Моля за коментар, правилно ли разсъждавам и изпускам ли нещо?

1 коментар

  1. Отговор ЗДДС Инфо ЕООД

    Здравейте,
    както сама посочвате – доставката е извън територията на страната, поради което нямате задължение за начисляване на данък тук. Проверете съгласно белгийското законодателство възникват ли някакви задължения за Вас, в качеството Ви на получател на услугата. Ако това не е така – фирмата подизпълнител ще формира оборот за регистрация в Белгия.

Вашият коментар

Email: