данъчен кредит в режим на семейна имуществена общност

Здравейте,

Физическо лице /съпругът/  придобива нежилищен имот в режим на СИО, за което притежава фактура с начислен ДДС, където само неговото име е отразено като получател.В последствие и двамата съпрузи се регистрират по ЗДДС на основание чл 100 ал.1 и желаят да упражнят правото си на данъчен кредит всеки поотделно по 1/2 от целия начислен данък на осн. чл.74 ал1 . Налице са условията по чл.74 ал.2, с една условност,  в което е именно и въпросът ми:

Името на съпругата не е изрично посочено във фактурата. Би ли могло да се твърди, че  не е изпълнено  условието на чл. 71 т. 1, по отношение на съпругата и на това основание да и се откаже ДК, при положение че от въпросната фактура по категоричен начин се доказва че лицето в режим на СИО е получател по доставката на 1/2 от имота, пък и в крайна сметка нали именно заради това обстоятелство  не би следвало да се признае целият дан. кредит само на съпруга.

Благодаря ви.

1 коментар

  1. Отговор ЗДДС Инфо ЕООД

    Здравейте,
    не би следвало да възникне подобно твърдение предвид разпоредбите на чл. 21, ал. 1 от Семейния кодекс.

Вашият коментар

Email: