Право на приспадане на ДК командировки ЕС

Здравейте, възможно ли  е да се ползва ДК  по фактури за нощувки по командировки  в ЕС ?

Благодаря Ви предварително.

 

 

1 коментар

  1. Отговор ЗДДС Инфо ЕООД

    Здравейте,
    възможно е ако са налице условията на чл. 13 от Наредба № H-9 от 16 декември 2009 Г. за възстановяването на данъка върху добавената стойност на данъчно задължени лица, неустановени в държавата членка по възстановяване, но установени в друга държава – членка на Общността. Правото на възстановяване бихте могли да упражните по реда на чл. 14 от тази наредба. Предвид синхронизирането на законодателствата на страните-членки условията, на които трябва да отговаряте би следвало да са аналогични на условията, поставени в чл. 2 от наредбата.

Вашият коментар

Email: