ПродажбаІ/износ/ на нов лек автомобил за Турция

Здравейте! Фирмата ни купува нов лек автомобил от лицензиран вносител, получаваме фактура с ддс 20% и я завеждаме като основно средство, без да сме ползвали данъчен кредит. След 1 месец се решава да я продадем на фирма от Турция. Грешно ли е да я продадем по цена на придобиване и като ВОД ли се тълкува сделката с нулева ставка за ДДС?

1 коментар

  1. Отговор ЗДДС Инфо ЕООД

    Здравейте,
    за да е налице вътреобщностна доставка е необходимо да бъдат изпълнени условията на чл. 7 от закона. А от въпроса Ви следва (в случай, че автомобилът е изнесен за Турция), че тези условия не са изпълнени.
    Не сте ползвали данъчен кредит, защото нямате това право на основание чл. 70?
    Използвали ли сте този автомобил за дейността си?

Вашият коментар

Email: