регистрация по ЗДДС

Здравейте,

Фирма, регистрирана в България, с 100 % участие на американска фирма се занимава с писане и разработване на софтуер. Готовият продукт по електронен път се изпраща в САЩ и българската фирма получава пари, с които се изплащат възнагражденията на служителите.  Следва ли да се регистрираме по ЗДДС съгл чл 21, ал. 5 от закона

1 коментар

 1. Отговор ЗДДС Инфо ЕООД

  Здравейте,
  посочената от Вас разпоредба се отнася за определяне на мястото на изпълнение на редица доставки към данъчно незадължени лица, неустановени на територията на ЕС.
  От въпроса Ви оставаме с убеждението, че получател на готовия продукт е американска фирма, т.е. данъчно задължено лице.
  Мястото на изпълнение на услугата се определя съгласно разпоредбите на чл. 21, ал. 2 от закона – извън територията на страната, поради което тези доставки не участват при определяне на оборота за задължителна регистрация.
  За тези доставки нямате задължение за регистрация и по чл. 97а.

Вашият коментар

Email: