Фактура за липса?

Здравейте!

Фирмата ни е отдала дълготраен актив под наем на друга фирма. Извършена е кражба на актива, но в договора ни е записано, че наемателя дължи обезщетение за щети. Актива не е застрахован. Трябва ли да издадем фактура за щетата и да начислим ли ДДС върху размера на щетата. Вече сме съставили протокол по чл.66, ал.1 от ППЗДДС?

1 коментар

Вашият коментар

Email: