ДДС за транспорт в Румъния

Здравейте! Първо да ви поздравя за хубавия и полезен сайт!

Имаме следния случай: Очакваме фактура за транспорт м/у 2 точки в Румъния, но румънската фирма казва, че трябва да ни начисли 24% ДДС, въпреки че ние сме им посочили нашия ДДС номер. Получихме от тях това:

We would like to draw your attention upon the fact that all our invoices, issued with VAT during 2009 and 2010, are regarding services provided inside of Romania, these services and transports took place – starts and finishes – in Romania ! In this situation place of activity is LOCAL and applicable law – is Romanian Law.

And as per Law No.571/2003 concerning Fiscal Code with ulterior modifications and supplements, all  Romanian companies must  apply VAT (19% – until 30.06.2010; and 24% – starting with 01.07.2010) for provided “local” services for any company – registered or not in EU.

Правилно ли е това и платения ДДС може ли да се възстанови?

Благодаря!

 

9 Comments

 1. Отговор ЗДДС Инфо ЕООД

  Здравейте,
  позовават се на това, че съгласно тяхното законодателство сделката се третира като местна, в следствие на което следва да бъде обложена с ДДС.
  Бихте ли предоставили допълнителна информация по случая – като за начало с какво е свързан и за какво се отнася въпросният транспорт?

 2. Отговор Ели

  Става въпрос за жп транспорт. От България се изпращат празни цистерни за товарене в Румъния, но сега поради недостатъчен товар, клиентът ни иска да ги изпратим в друг град в Румъния за товарене.
  За транспортите от България до Румъния и обратно е ясно, че ние си начисляваме ДДС с протокол, но сега те третират като вътрешен транспорта м/у А и Б (условно казано),тъй като за него има отделна \“вътрешна\“ жп товарителница.
  При тях не е ли в сила правилото, че мястото на изпълнение на услугата е там, където е установен получателя, т.е. БГ и не би следвало да начисляват ДДС?

 3. Отговор ЗДДС Инфо ЕООД

  Би следвало да е налице същото правило, независимо от уточнението, което са Ви изпратили. За да си спестите загубата на излишно време опитайте се да им изясните, че въпросният транспорт е пряко свързан с транспорт от България до Румъния и обратно.
  Съгласно разпоредбите на нашия закон би следвало да се обложите и за транспортната услуга, извършена между А и Б.
  Кой осъществява [url=http://zdds.info/index.php?option=com_chronocontact&chronoformname=transportnastoki]транспорта от България до Румъния[/url], и обратно?

 4. Отговор Ели

  Нашият клиент ни плаща за цялото разстояние БГ-Румъния-БГ. Ние плащаме на БДЖ българската отсечка и на румънската спедиторска фирма (с която спорим)румънската отсечка.

 5. Отговор Ели

  Разбира се, че не се самооблагаме, ние получаваме от БДЖ фактура с ДДС за бълг. разстояние.
  Самооблагаме се по румънските фактури, но проблемът сега е, че фактурата им ще бъде с включен ДДС?

 6. Отговор ЗДДС Инфо ЕООД

  Уточнението беше, понеже споменахте следното:
  \“За транспортите от България до Румъния и обратно е ясно, че ние си начисляваме ДДС с протокол\“.
  Относно получената услуга от румънците – след като според разпоредбите на нашия закон мястото на изпълнение е в България, то данъкът е изискуем от Вас, и следва да се самообложите, независимо от начисления от румънците данък.
  А в случай, че начисленият от тях данък е все пак правомерно начислен – бихте могли да поискате възстановяването му по реда и при условията на Наредба Н-9 от 16 декември 2009 г. за възстановяването на ДДС на лица, неустановени в държава членка по възстановяване, но установени в друга държава членка на общността.

 7. Отговор Ели

  Хубаво, ще се самообложим, но нашата информация във VIES за месеца няма да се засече с тяхната … А в случай, че румънската фирма ни е клиент за вътрешен транспорт в България, ние не им начисляваме ДДС или греша?

 8. Отговор ЗДДС Инфо ЕООД

  При определени условия – не, не грешите.
  А неподаването на данни за сделката във VIES-системата от страна на румънския доставчик не Ви освобождава от задълженията Ви по закона, а само прави евентуалното неспазване на тези задължения по трудно уловимо.

Вашият коментар

Email: