Услуги по чл. 21, ал. 2 ЗДДС

Българската фирма регистрирана по ЗДДС извършва консултантски услуги, свързани със софтуер(не е стандартен) и продажба на лицензи на испанска фирма, която не е регистрирана по ДДС в Испания. Според разпоредбите на закона, мястото на сделката е в Испания. Въпросът ми е Каква е ставката на данъка? 0% или 20%

1 коментар

  1. Отговор ЗДДС Инфо ЕООД

    Както сама посочвате мястото на изпълнение е извън територията на страната. Поради тази причина и на основание чл. 86, ал. 3 от закона данък не се начислява.

Вашият коментар

Email: