писмено потвърждение по чл.45 от ППЗДДС

Здравейте!

Фирмата ни получава стоки от държава членка с цел извършване на работа по тези стоки, след което ги връщаме обратно на изпращача, т.нар \“ишлеме\“. Необходимо ли е да разполагаме с документите по чл.45 от ППЗДДС за да докажем, че сме върнали стоките?

1 коментар

  1. Отговор ЗДДС Инфо ЕООД

    Здравейте,
    в случая не става дума за вътреобщностна доставка по смисъла на закона, така че посочената разпоредба не Ви касае.
    Вижте чл. 121, ал. 8 от правилника за прилагане.

Вашият коментар

Email: