връщане на ддс при брак на фирмен-таксиметров автомобил

Собственик съм на фирма за призводство на метални изделия, междувременно съм закупил таксиметрови автомобили, единият от които вследствие на птп е за брак , от застахователя ми е изплатена тотална щета, автомобила не е напълно амортизиран .Трябва ли да внеса ДДС върху остатъчната стойност на бракувания автомобил?

Забележка: При ПТП вината е на моят шофьор

1 коментар

  1. Отговор ЗДДС Инфо ЕООД

    В случай, че не попадате в описаните в чл. 80 от закона случаи, следва да направите корекция по реда на чл. 79.

Вашият коментар

Email: