аванс за услуга по чл. 21, ал. 2

здравейте,

Имам следния въпрос:

БГ регистрирано по ЗДДСлице получва аванс от регистрирано лице по ЗДДС в Холандия. Предстои да извършим услуга \“ремонт на вещ\“, която ще пристигне в Б-я\“, като услугата ще е необлагаема с ДДС на основание чл. 21, ал. 2 от ЗДДС. Мога ли да не издавам фактура за аванса, а след като извършим ремонта да издам фактура за цялата стойност?

1 коментар

  1. Отговор ЗДДС Инфо ЕООД

    Здравейте,
    няма законова разпоредба, която да Ви освобождава от задължението за издаване на фактура за полученото авансово плащане.

Вашият коментар

Email: