Закупуване и продажба при ВОП – коли втора употреба

Здравейте ! Нуждая се от помоща Ви.

Дилър на стоки втора употреба – продажба на коли, през м.11.2010 г. закупува две коли – категорично има ВОП и при двете покупки. Едната кола я продава в м.11 2010г., а другата в м.12.2010 г. Въпросът ми е : кога се пуска протокол по чл.117 от ЗДДС  и как съответно се отразява  в дн. за продажби и дн.за покупки в м.11 и м.12 2010 г.

Благодаря Ви !

1 коментар

  1. Отговор ЗДДС Инфо ЕООД

    Здравейте,
    протоколът издавате в 15-дневен срок, считано от датата на данъчното събитие за вътреобщностното придобиване. В дневник продажби го отразявате в периода, през който е издаден. А в дневник покупки – през периода, в който е последващата продажба на автомобила. Вижте за справка чл. 151, ал. 4.
    Уточнение: Поради недоглеждане от наша страна отговорът е неточен, молим да ни извините за което. От 01.01.2010 г. стоките втора употреба, закупени при условията на вътреобщностно придобиване са изключени от обхвата на глава Седемнадесета. Правото за приспадане на данъчен кредит за тези стоки се упражнява по общите правила на закона (чл. 72).

Вашият коментар

Email: