Имате казус, свързан с ДДС?  Потърсете професионална помощ тук

Автор: Радева   
Здравейте, получихме стоки от испанска фирма през месец 09 и месец 10.2010г., които не бяха придружени само от ЧМР. През месец Януари 2011г. получихме и инвойсите също с дати 09 и 10.2010г. При проверка на VAT номера се оказа, че фирмата вече не е регистрирана по ДДС в Испания. Трябва ли да се отразят по някакъв начин в дневниците по ДДС през месец Януари 2011г. Предварително благодаря.

  • Здравейте,
    имате ли информация дали към датата на данъчното събитие испанската фирма е била с регистрация по ДДС?

  • Радева
    Да,испанската фирма е била регистрирана по ДДС към датата на данъчното събитие - доставката на стоките!Моля Ви за отговор!

  • След като испанската фирма е била регистрирана към датата на данъчното събитие, то е налице вътреобщностно придобиване по смисъла на закона, и данъкът по тази доставка е изискуем от Вас.


Нов отговор
Само авторът на въпроса може да добавя уточнения и коментари към вече зададен въпрос. За целта е нужно да въведете първоначално посочените си данни.
Отговор:
[b] [i] [u] [url] [quote] [code] [img]