Регистрация по ДДС на чужда фирма

След дълъг отпуск ми се налага да наваксвам с законодателството и промените.Няма да се справя сама и затова питам.Дано не прозвуча глупаво това което ще питам, а то е – има ли значение дали фирмата получател е регистрирана или не по ДДС, за да се определи дали ще се ползва ал. 1 или ал. 2 от чл. 21?

Другото което ме интересува е доколко е оправдана покупката на предлагания в сайта коментар на промените?

Благодаря

1 коментар

  1. Отговор ЗДДС Инфо ЕООД

    Обърнете внимание, че в разглежданите от Вас разпоредби от значение е дали получателят е данъчно задължено лице или не. Това, че една фирма може да не е регистрирана по закона, не означава, че тази фирма не е данъчно задължено лице.
    По отношение на следващия Ви въпрос – ако разгледате въпросите в сайта, ще видите, че по-голямата част от тях са свързани именно с промените, влезли в сила от 01.01.2010 г. (в това число и Вашият въпрос). Отделно от това към книгата е добавено и специално приложение с коментар на промените в закона и правилника от тази година.

Вашият коментар

Email: