ДДС при извършена посредническа услуга за Турция

Българска фирма регистрирана по ДДС е извършила посредническа услуга за намиране на клиент на турска фирма. За целта трябва да получи комисионна от турската фирма. Следва ли да начисли ДДС на получената комисионна? При положение, че контрагента ни е регистрирана по ДДС голяма турсака фирма производител я считам за данъчно задължено лице. Следва ли да се придържаме към чл.21 ал.2 и съответно ДДС да се дължи от турската фирма и ние не го начисляваме, но тогава подава ме ли ВИЕС? Ако се придържаме към този член ,трябва ли да се интересуваме от това дали турската фирма ще си самоначисли ДДС и дали това трябва тя да направи с протокол.

 

3 Comments

  1. Отговор ЗДДС Инфо ЕООД

    При условие, че мястото на изпълнение на тази доставка се определя съгласно разпоредбите на чл. 21, ал. 2, в следствие на което това място на изпълнение е извън територията на страната (в случая Турция), то на основание чл. 86 ал. 3 от закона не следва да начислявате данък. Не се подава VIES декларация.

  2. Отговор Сечкова

    Според вас правилно ли определям, че тази сделка е с място на изпълнение извън страната и се придържам към чл.21 ал.2?

  3. Отговор ЗДДС Инфо ЕООД

    След като не попадате в някое от изключенията, като например чл. 21, ал. 4, то приложимата разпоредба е чл. 21, ал. 2. И мястото на изпълнение би бил извън страната, освен ако турската фирма не разполага с обект тук, в България, и този обект е фактически получател на услугите.

Вашият коментар

Email: