Дейност на BGфирма в Белгия

Как се възстановява платено ДДС в Белгия за материали , които ще бъдат вложени в строителна дейност на обект в Белгия и ще се фактурират заедно с положения труд на данъчно задължена белгийска фирма?Там закупените материали са с платен 21% ДДС.При издаването на фактурата към контрагента в Белгия ще начисляваме ли ДДС или той е длъжен да си самоначисли ДДС-то.А какво става с платения вече ДДС за материалите.

1 коментар

  1. Отговор ЗДДС Инфо ЕООД

    Не уточнявате дали се считате за установени на територията на Белгия по смисъла на закона, а това е от значение в случая. Вижте за справка Наредба № Н-9 от 16.12.2009 г.
    Що се отнася до следващият Ви въпрос – извършваната от Вас доставка е извън територията на страната, в резултат на което данък в България не следва да бъде начисляван. Дали в случая данъкът би бил изискуем от контрагента Ви в Белгия също зависи от това, дали се считате за установени на територията на Белгия.

Вашият коментар

Email: