Продажба на фирмен имот

Здравейте! Имам следния въпрос:

Фирмата ни е регистрирана по ДДС и придобива имот през 2000 г.с нотариален акт за земя и сграда. Прави редица преустройства и строително-монтажни работи по обекта и той достига балансова стйност от 160 000 лв. без ДДС. Фирмата ни си е използвала данъчния кредит по тази сума. 2011 година решаваме да продадем обекта, като данъчната му оценка е 40 000 лв. Остатъчната стойност на обекта след начислени амортизации е 100 000 лв. По коя стойност трябва да продадем обекта?

Всичко най-добро

1 коментар

  1. Отговор ЗДДС Инфо ЕООД

    Здравейте,
    продайте обекта на цената, която успеете да получите, ако Ви устройва разбира се.
    Що се отнася до данъчната основа – съобразете се с разпоредбите на чл. 26, и евентуално на чл. 27 от закона.

Вашият коментар

Email: