Транспортна услуга свързана с международен транспорт

Българска фирма доставя на дружество в Турция стоки, като и транспортът е за сметка на българската фирма. Транспортната услуга ще се фактурира от български превозвач. Следва ли да се третира като облагаема доставка със ставка 0 съгласно чл.30 ал.1 от ЗДДС или изхождайки от разпоредбите на чл.21 ал.2 транспортната услуга трябва да се обложи с 20% данък?

1 коментар

  1. Отговор ЗДДС Инфо ЕООД

    Здравейте,
    разпоредбите на чл. 21 ал. 2 касаят мястото на изпълнение на една доставка, а не размерът на приложимата ставка за облагане. В конкретния случай приложимата ставка за облагане е нулева, на посоченото от Вас основание.

Вашият коментар

Email: