ДДС върху тур.данък

Трябва ли да се начислява ДДС върху тур.данък илие необлагаема сделка

1 коментар

  1. Отговор ЗДДС Инфо ЕООД

    Вижте за справка чл. 26, ал. 3 т. 1 от закона, както и чл. 15 от правилника за прилагане.
    Можете да видите също така и глава втора, раздел седми от закона за местните данъци и такси.

Вашият коментар

Email: