Сторно касова бележка

Трябва ли да се издава сторно касова бележка от кочан при намаление на данъчната основа за освободена сделка, когато приходите са постъпили по банков път, а разликата се връща от касата? В дневника за продажби ще бъде отразено със знак минус в намаление на освободените сделки за месеца.

1 коментар

Вашият коментар

Email: