ДДС лек автомобил от Румъния

Закупен лек автомобил от Румъния с фактура  с ДДС .От НАП ми казаха да включа протокола и в двата дневника ,като начисля ДДС върху цялата сума , а  самата фактура да я осчетоводя без право на ДДС .Това правилно ли е? ДДС се възстановявало с фактурата.

Благодаря Ви!

3 Comments

  1. Отговор ЗДДС Инфо ЕООД

    От зададената информация следва, че е налице вътреобщностно придобиване по смисъла на чл. 7 от закона, така ли е в действителност? Не би следвало да Ви бъде начислен данък в Румъния, след като сте регистрирано по закона лице.

Вашият коментар

Email: