Международен транспорт

Моля за вашата помощ ! БГ фирма рег. по ДДС извърши транспорт на стоки до Украйна. Фактурата за транспорта е с нулево ДДС , получател Украинска фирма. Въпросът ми е в коя колона в денвника за продажби да запиша сумата ? В колона 19 – по глава трета от ЗДДС , в 21- по чл. 146 или в 25?Би трябвало сумите да са в колона 19 , но се оцветяват в червено. Същото е и в колона 21.

1 коментар

  1. Отговор ЗДДС Инфо ЕООД

    Здравейте,
    след като получател е украинска фирма би следвало [url=http://zdds.info/index.php?option=com_chronocontact&chronoformname=transportnastoki]мястото на изпълнение на доставката на транспортна услуга да е извън територията на страната (чл. 21, ал. 2)[/url], в резултат на което не следва да бъде начислен данък от Вас (чл. 86, ал. 3). А в дневник продажби доставката би следвало да намери отражение в колоната, отнасяща се за доставки извън територията на страната.

Вашият коментар

Email: