доставка чл.86 ал.3 ЗДДС

Здравейте, българска фирма ще извършва доставки по чл.86 ал.3 ЗДДС в Румъния .Ще наеме склад за съхранение на стоките на територията на Румъния .Въпросът ми е : Следва ли да се прави корекция по чл.73 ал.5,6 ЗДДС  на ползвания Данъчен Кредит през годината ?

3 Comments

  1. Отговор ЗДДС Инфо ЕООД

    Здравейте,
    конкретно по въпроса Ви – чл. 73, ал. 5 и 6 от закона биха имали приложение, в случай, че въпросните стоки са с право на приспадане на частичен данъчен кредит – чл. 73, ал. 1.
    Вижте за насока чл. 69, ал. 2, т. 1 от закона.
    Въпрос, зададен по подобен начин оставя убеждението, че стоките са закупени от българска фирма на територията на страната, след което са изпратени до склад на същата фирма на територията на Румъния, така ли е?

Вашият коментар

Email: