Определяне мястото на изпълнение при доставка на услуга по международен транспорт на стоки:

Зададени критерии:

Вие сте данъчно задължено лице, установено на територията на България: нерегистриран получател.

Вашият доставчик е: данъчно задължено лице, неустановено на територията на България.

Дестинация на транспорта: от територията на България до територията на друга държава членка или обратно.

Мястото на изпълнение на извършената услуга, определено в съответствие с разпоредбите на чл. 21, ал. 2 от закона, е на територията на България.
За получателя на услугата възниква задължение за регистрация по чл. 97а, ал. 1 от закона, в срок не по-късно от 7 дни преди датата, на която данъкът за доставката става изискуем (авансово плащане или данъчно събитие).