Определяне мястото на изпълнение при доставка на услуга по международен транспорт на стоки:

Зададени критерии:

Вие сте данъчно задължено лице, установено на територията на България: нерегистриран получател.
Вашият доставчик е: данъчно задължено лице, установено на територията на България.

Дестинация на транспорта: между трета страна/територия и трета страна/територия.

Мястото на изпълнение на извършената услуга, определено в съответствие с разпоредбите на чл. 21, ал. 2 от закона, е на територията на България.
В случай, че доставчикът е регистрирано по закона лице на общо основание, същият начислява данък в издаваната фактура за извършената доставка. Приложимата ставка за облагане е нулева, съгласно разпоредбите на 23, ал. 3 от правилника за прилагане.