Определяне мястото на изпълнение при доставка на услуга по международен транспорт на стоки:

Зададени критерии:

Вие сте данъчно задължено лице, установено на територията на България: нерегистриран доставчик.

Вашият клиент е: данъчно незадължено лице.

Дестинация на транспорта: между друга държава членка и трета страна/територия или обратно.

Мястото на изпълнение на извършената услуга, определено в съответствие с разпоредбите на чл. 21, ал. 1 от закона, е на територията на България.
Стойността на доставката участва при определянето на облагаемия оборот за задължителна регистрация по чл. 96.