Определяне мястото на изпълнение при доставка на услуга по международен транспорт на стоки:

Зададени критерии:

Вие сте данъчно задължено лице, установено на територията на България: нерегистриран доставчик.

Вашият клиент е: данъчно незадължено лице.

Дестинация на транспорта: между две точки на територията на друга държава членка.

Мястото на изпълнение на извършената услуга, определено в съответствие с разпоредбите на чл. 22, ал. 1 от закона, е на територията на държавата членка, в която е осъществен транспортът. Доставчикът на услугата трупа оборот за регистрация в тази държава членка.
Доставката не участва при определянето на облагаемия оборот за задължителна регистрация по чл. 96.