Определяне мястото на изпълнение при доставка на услуга по международен транспорт на стоки:

Зададени критерии:

Вие сте данъчно задължено лице, установено на територията на България: получател, регистриран по чл. 97а, чл. 99 или чл. 100, ал. 2.
Вашият доставчик е: данъчно задължено лице, установено на територията на България.

Дестинация на транспорта: от територията на България до територията на друга държава членка или обратно.

Мястото на изпълнение на извършената услуга, определено в съответствие с разпоредбите на чл. 21, ал. 2 от закона, е на територията на България. Тъй като доставчикът на услугата е установен на територията на България за получателя на услугата не възниква задължение за самооблагане, тъй като не са изпълнени условията на чл. 82, ал. 2 от закона.
В случай, че доставчикът е регистрирано по закона лице на общо основание, същият начислява данък в издаваната фактура за извършената доставка. Приложимата ставка е в размер на 20%.