Определяне мястото на изпълнение при доставка на услуга по международен транспорт на стоки:

Зададени критерии:

Вие сте данъчно задължено лице, установено на територията на България: доставчик, регистриран по чл. 97а, чл. 99 или чл. 100, ал. 2.

Вашият клиент е: данъчно незадължено лице.

Дестинация на транспорта: между две точки на територията на трета страна/територия .

Мястото на изпълнение на извършената услуга, определено в съответствие с разпоредбите на чл. 22, ал. 2 от закона, е извън територията на България.
Доставката не участва при определянето на облагаемия оборот за задължителна регистрация по чл. 96.