Определяне мястото на изпълнение при доставка на услуга по международен транспорт на стоки:

Зададени критерии:

Вие сте данъчно задължено лице, установено на територията на България: доставчик, регистриран по чл. 97а, чл. 99 или чл. 100, ал. 2.

Вашият клиент е: данъчно задължено лице, установено на територията на България.

Дестинация на транспорта: между две точки на територията на трета страна/територия.

Мястото на изпълнение на извършената услуга, определено в съответствие с разпоредбите на чл. 21, ал. 2 от закона, е на територията на България.
Регистрираните по чл.97а, чл. 99 и чл. 100, ал. 2 лица нямат право да начисляват данък за извършваните от тях доставки на основание чл. 113, ал. 9 от закона.
Стойността на доставката участва при определянето на облагаемия оборот за задължителна регистрация по чл. 96.