Определяне мястото на изпълнение при доставка на услуга по международен транспорт на стоки:
Зададени критерии:
Вие сте данъчно задължено лице, установено на територията на България: получател, регистриран по закона на общо основание.
Вашият доставчик е: данъчно задължено лице, установено на територията на България.
Дестинация на транспорта: между две точки на територията на трета страна/територия.

 

Мястото на изпълнение на извършената услуга, определено в съответствие с разпоредбите на чл. 21, ал. 2 от закона, е на територията на България. Тъй като доставчикът на услугата е установен на територията на България за получателя на услугата не възниква задължение за самооблагане, тъй като не са изпълнени условията на чл. 82, ал. 2 от закона.
В случай, че доставчикът е регистрирано по закона лице на общо основание, същият начислява данък в издаваната фактура за извършената доставка. Приложимата ставка за облагане е нулева, съгласно разпоредбите на 23, ал. 3 от правилника за прилагане.