Определяне мястото на изпълнение при доставка на услуга по международен транспорт на стоки:
Зададени критерии:
Вие сте данъчно задължено лице, установено на територията на България: доставчик, регистриран по закона на общо основание.
Вашият клиент е: данъчно незадължено лице.
Дестинация на транспорта: между друга държава членка и трета страна/територия или обратно.

 

Мястото на изпълнение на извършената услуга, определено в съответствие с разпоредбите на чл. 21, ал. 1 от закона, е на територията на България. Тъй като подобна хипотеза не отговаря на условията на чл. 30 от закона, приложимата ставка за облагане би следвало да бъде в размер на 20 %.