Определяне мястото на изпълнение при доставка на услуга по международен транспорт на стоки:
Зададени критерии:
Вие сте данъчно задължено лице, установено на територията на България: доставчик, регистриран по закона на общо основание.
Вашият клиент е: данъчно незадължено лице.
Дестинация на транспорта: между две точки на територията на друга държава членка.

 

Мястото на изпълнение на извършената услуга, определено в съответствие с разпоредбите на чл. 22, ал. 1 от закона, е на територията на държавата членка, в която е осъществен транспортът. Доставчикът на услугата трупа оборот за регистрация в тази държава членка.
Тъй като доставката е извън територията на България, данък тук не се начислява на основание чл. 86, ал. 3 от закона. В дневник продажби доставката намира отражение в к. 23.