Определяне мястото на изпълнение при доставка на услуга по международен транспорт на стоки:
Зададени критерии:
Вие сте данъчно задължено лице, установено на територията на България: доставчик, регистриран по закона на общо основание.
Вашият клиент е: данъчно незадължено лице.
Дестинация на транспорта: от територията на България до територията на друга държава членка.

 

Мястото на изпълнение на извършената услуга, определено в съответствие с разпоредбите на чл. 22, ал. 1 от закона, е на територията на България. Приложимата данъчна ставка за облагане е в размер на 20 %.