Определяне мястото на изпълнение при доставка на услуга по международен транспорт на стоки:
Зададени критерии:
Вие сте данъчно задължено лице, установено на територията на България: доставчик, регистриран по закона на общо основание.
Вашият клиент е: данъчно задължено лице, установено на територията на България.
Дестинация на транспорта: между две точки на територията на друга държава членка.

 

Мястото на изпълнение на извършената услуга, определено в съответствие с разпоредбите на чл. 21, ал. 2 от закона, е на територията на България. Приложимата данъчна ставка за облагане е в размер на 20 %. Данъкът по доставката се начислява от доставчика в издаваната от него фактура.