Вашият клиент е:

Данъчно задължено лице, установено на територията на България
Данъчно задължено лице, установено на територията на друга държава членка
Данъчно задължено лице, установено извън територията на ЕС
Данъчно незадължено лице