Вашият доставчик е:

данъчно задължено лице, установено* на територията на България
данъчно задължено лице, неустановено на територията на България

Лице, установено на територията на България е лице, което е със седалище и адрес на управление на територията на страната или има постоянен обект на територията на страната. Не се смята за установено на територията на страната чуждестранно лице, което има обект на територията на страната, който не взема участие в извършването на доставката.