Дестинация:

от територията на България до територията на друга държава членка или обратно
от територията на България до територията на трета страна/територия или обратно
между две точки на територията на друга държава членка
между териториите на други държави членки
между друга държава членка и трета страна/територия или обратно
между трета страна/територия и трета страна/територия
между две точки на територията на трета страна/територия