Проверка и валидиране на ДДС номер

VAT Information Exchange System – проверка и валидиране на ДДС номер

Проверете валидността на ДДС номер на контрагент от държава-членка. Приложението използва данни на Европейската комисия за регистрираните по ДДС лица в държавите от Европейския съюз.