Процедура по чл. 92, ал. 1 и приложение 6

Въведете данните от подадените справки-декларации за съответните периоди:

Месец, предхождащ процедурата
м. 01
Възстановяване
м. 02
Възстановяване Внасяне
м. 03
Възстановяване Внасяне