Определяне мястото на изпълнение при доставка на услуга по международен транспорт на стоки

Определяне мястото на изпълнение при доставка на услуга по международен транспорт на стоки*

Вие сте данъчно задължено лице, установено на територията на България:

доставчик, регистриран по закона на общо основание
доставчик, регистриран по чл. 97а, чл. 99 или чл. 100, ал. 2
нерегистриран доставчик

получател, регистриран по закона на общо основание
получател, регистриран по чл. 97а, чл. 99 или чл. 100, ал. 2
нерегистриран получател


*За целите на закона спедиторските, куриерските и пощенските услуги, различни от услугите по чл. 49, оказвани във връзка с транспорт на стоки в рамките на Европейския съюз или извън него, се приравняват на услуги по транспорт на стоки в Европейския съюз, съответно по транспорт на стоки извън Европейския съюз.

Спедиторска услуга е услуга по организиране, осъществяване или обслужване на транспорт на стоки в рамките на Европейския съюз или извън него и включените в него дейности по транспортна обработка, обработка на документи, складиране и застраховане.

Когато спедитор действа при условията на спедиционен договор и оказва спедиторска услуга във връзка с доставка на услуги по транспорт на стоки в рамките на Европейския съюз или извън него, разпоредбата на чл. 127 не се прилага.