В този сайт ще намерите отговор на всички свои въпроси, свързани със ЗДДС и нормативните актове по прилагането му.
Задавайки въпрос в системата за въпроси и отговори, ще получите конкретни насоки, обосновани на нормативната уредба, а не на противоречиви писма и указания.
Ще се постараем да не оставим без коментар и отговор въпроси или казуси от областта на счетоводство, данъчно облагане, осигуряване и трудовоправни отношения.
В случай, че въпросът Ви е специфичен, не желаете да бъде обсъждан публично, или имате нужда от професионална помощ използвайте формата за контакти за връзка с нас.

Нови въпроси:

Здравейте, ако сме възложили на данъчно регистрирана фирма в Индия изработка на софтуер и извършване на консултантски услуги, издаде се фактура към нас без начислено ДДС следва ли да си самоначислим 20 % ДДС. Друг казус имаме с Иран. Изработваме им програма само, че сме вързани дистанционно и работим на техни сървери Трябва да им […]

Здравейте! Моля, за отговор на следния въпрос: българско юридическо лице, регистрирано по ЗДДС, придобива имот във Великобритания, с цел отдаване под наем. Какъв следва да бъде принципът на облагане на дохода от наем с ДДС, документирането и задълженията на дружеството във връзка с това?

Здравейте! Моля за съвет, как се постъпва в следната ситуация: Български гражданин, физическо лице, регистриран като свободна професия Адвокат, не е регистриран по ЗДДС. Сключва договор със Съвета на Европа за извършване на адвокатски услуги, в България. Физически дейността ще се извършва в кантората на адвоката, в България. Съвета на Европа е институция, освободена от […]

Чака отговор

Какво, трябва да се направи, когато е пропуснат срока по процедура за възстановяване на ДДС? м.08.16г. -2000.00 на възст. м.09.16г. -2500.00 на възст. м.10.16г. -200.00 на вноска – сумата е посочена в кл.70 в спр.декларация , а в кл. 71 сумата е 0.00 лв. и е извършено приспадане с остатък за възст. – 4300.00 лв. […]

Чака отговор

Здравейте, Българско дружество отпуска заем на кипърско предприятие.В края на 2016 трябва да издадем фактура за начислените лихви през годината. Според чл. 46, ал.1, т.1 от ЗДДС тази доставка е освободена и не се начислява ДДС. Въпросът ми е: След като фактурата се издава на чуждестранно лице има ли някаква особеност при декларирането на ДДС […]

Чака отговор