В този сайт ще намерите отговор на всички свои въпроси, свързани със ЗДДС и нормативните актове по прилагането му.
Задавайки въпрос в системата за въпроси и отговори, ще получите конкретни насоки, обосновани на нормативната уредба, а не на противоречиви писма и указания.
Ще се постараем да не оставим без коментар и отговор въпроси или казуси от областта на счетоводство, данъчно облагане, осигуряване и трудовоправни отношения.
В случай, че въпросът Ви е специфичен, не желаете да бъде обсъждан публично, или имате нужда от професионална помощ използвайте формата за контакти за връзка с нас.

Нови въпроси:

Какво, трябва да се направи, когато е пропуснат срока по процедура за възстановяване на ДДС? м.08.16г. -2000.00 на възст. м.09.16г. -2500.00 на възст. м.10.16г. -200.00 на вноска – сумата е посочена в кл.70 в спр.декларация , а в кл. 71 сумата е 0.00 лв. и е извършено приспадане с остатък за възст. – 4300.00 лв. […]

Чака отговор

Здравейте, Българско дружество отпуска заем на кипърско предприятие.В края на 2016 трябва да издадем фактура за начислените лихви през годината. Според чл. 46, ал.1, т.1 от ЗДДС тази доставка е освободена и не се начислява ДДС. Въпросът ми е: След като фактурата се издава на чуждестранно лице има ли някаква особеност при декларирането на ДДС […]

Чака отговор

Здравейте! Фирма, регистрирана за целите на ЗДДС в България и чиято основна дейност към момента не е свързана с транспортни услуги/превоз на пътници и/или товари/отдаване под наем на транспортни средства и пр., желае да закупи товарен автомобил – бус от страна членка на ЕС и/или България с цел бъдещото развиване на такъв тип дейност като […]

Чака отговор

Здравейте! Аз съм гражданин на република Полша.Живея и работя в България.Притежавам личен номер и съм регистриран по ЗДДС от 12,02,2016, на основание чл.97 А ал.2 от ЗДДС.Самоосигуряващо лице съм.Регистриран съм в търговския регистър като програмист,извършвам услуги- разработване на сайтове на фирми в европа.Издавам фактури без да начислявам ДДС.Интересува ме по какъв начин в края на […]

Чака отговор

Здравейте, бих искала да попитам при положение, че предстои сключване на договор за маркетингови услуги и проучвания на българския пазар между българско дружество и компания, регистрирана на Британски Вирджински острови, как би следвало да се третира извършената доставка на услуги? Българското дружество ще се регистрира по ЗДДС, но в момента не е регистрирано и ако […]